Close

Thiết bị bảo hộ cho các ứng dụng công nghiệp

Giới thiệu

Efas Protect là một thương hiệu do công ty Aerem phát triển.

Với việc tạo ra thương hiệu này, mục tiêu chúng tôi là hỗ trợ các công ty trong lĩnh vực công nghiệp bằng cách đảm bảo sự an toàn của họ với đa dạng các loại trang thiết bị bảo hộ: Thiết bị bảo hộ cá nhân và Bảo vệ bề mặt.

“EFAS” trong “EFAS PROTECT” là từ viết theo thứ tự đảo ngược của từ “SAFE” (AN TOÀN).

Chúng tôi muốn cung cấp trang thiết bị an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ theo pháp luật. Chúng tôi cũng mong muốn đưa phương pháp đảm bảo an toàn này vào một quy trình bền vững, cho phép duy trì các nỗ lực phòng ngừa của chúng tôi và đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho các nhân viên vận hành trong dài hạn.

Danh mục trang thiết bị bảo hộ đa dạng của chúng tôi

Khẩu trang bảo vệ

Môi trường khác nhau yêu cầu các mức độ bảo vệ khác nhau.

Với EFAS PROTECT, bạn sẽ sở hữu sản phẩm khẩu trang bảo hộ dùng một lần lý tưởng để đảm bảo an toàn tuyệt đối!

Easy Kleen

Tại sao phải cạo bỏ tàn sơn khi bạn có thể dùng tấm che?

Easy Kleen mang đến một phương pháp tiếp cận tiết kiệm để duy trì bề mặt tường và sàn sạch sẽ, an toàn, chống lại sự tích tụ của sơn và tàn sơn.

Vui lòng điền vào email và khu vực của bạn để tiếp tục.